انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1100 100 1

grow up

تلفظ grow up
تلفظ grow up به آمریکایی/groʊ ʌp/ تلفظ grow up به انگلیسی/grəʊ ʌp/

بررسی کلمه grow up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to become mature.
مترادف: mature
مشابه: bloom, blossom, develop

واژه grow up در جمله های نمونه

1. It take courage to grow up and turn out to be who you really are.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن شجاعت را به خود می‌گیرد که بزرگ شود و تبدیل به کسی شود که واقعا هستید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شجاعت رشد و شکوفایی را برای شما به ارمغان می آورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. As we grow up, we realize it becomes less important to have more friends and more important to have real ones.
ترجمه کاربر [ترجمه درویشی] همانطور که ما رشد می کنیم،متوجه می شویم اهمیت کمتری دارد دوستان بیشتری داشته باشیم و (متوجه می شویم‌‌‌‌)اهمیت بیشتری دارد که یک دوست واقعی داشته باشیم.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقتی بزرگ می‌شویم، متوجه می‌شویم که داشتن دوستان بیشتر و داشتن چیزهای مهم‌تر، اهمیت کمتری دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همانطور که رشد می کنیم، ما متوجه می شویم که اهمیت بیشتری برای داشتن دوستان بیشتر و مهم تر بودن آن ها وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. All plants like to grow up toward the sunlight.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همه گیاهان مایل هستند که به سمت نور خورشید بزرگ شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همه گیاهان دوست دارند تا به سمت نور خورشید رشد کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. I don't think that when people grow up, they will become more broad-minded and can accept everything. Conversely, I think it's a selecting process, knowing what's the most important and what's the least. And then be a simple man.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من فکر نمی‌کنم که وقتی مردم بزرگ شوند، more و broad می‌شوند و می‌توانند همه چیز را بپذیرند در مقابل، من فکر می‌کنم این یک فرآیند انتخاب است، دانستن اینکه مهم‌ترین و مهم‌ترین چیز است و بعد مرد ساده‌ای باش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من فکر نمی کنم که وقتی مردم رشد می کنند، بیشتر در معرض دید عموم قرار می گیرند و می توانند همه چیز را بپذیرند برعکس، من فکر می کنم این یک فرآیند انتخاب است، دانستن آنچه مهم است و حداقل و سپس یک مرد ساده باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. All plants like to grow up towards the sunlight.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همه گیاهان مایل هستند که در نور خورشید رشد کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تمام گیاهان دوست دارند تا نسبت به نور خورشید رشد کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. 't think that when people grow up, they will become morebroad-minded and can accept everything. Conversely, I think it's aselecting process, knowing what's the most important and what's theleast. And then be a simple man.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فکر نکنید که وقتی مردم بزرگ می‌شوند، آن‌ها morebroad می‌شوند و می‌توانند همه چیز را بپذیرند در مقابل، من فکر می‌کنم که این فرآیند aselecting است، و دانستن اینکه چه چیزی مهم‌تر است و چه چیزی است و بعد مرد ساده‌ای باش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فکر می کنم زمانی که مردم رشد می کنند، به فضایی بیشتر تبدیل می شوند و می توانند همه چیز را بپذیرند برعکس، من فکر می کنم که فرآیند انتخاب است، دانستن آنچه که مهم است و از همه مهمتر است و سپس یک مرد ساده باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Love makes man grow up or sink down.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عشق باعث می‌شود انسان بزرگ شود یا غرق شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عشق باعث می شود انسان رشد کند و یا فرو رود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. He wants his children to grow up in his adopted homeland.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او می‌خواهد فرزندانش در سرزمین مادری خود بزرگ شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او می خواهد فرزندان خود را در میهن خود در کشور خود رشد دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. New cities grow up into desert.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شهرهای جدید در صحرا رشد می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شهرهای جدید به بیابان رشد می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. We do not wish her to grow up dumb like the average doll.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما نمی‌خواهیم مثل یک عروسک معمولی بزرگ شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما نمی خواهیم او مانند گربه به طور متوسط ​​لقمه رشد کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Children grow up with a mixture of character traits from both sides of their family.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کودکان با ترکیبی از ویژگی‌های شخصیتی هر دو طرف خانواده خود بزرگ می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کودکان با ترکیبی از صفات شخصیتی از هر دو طرف خانواده خود رشد می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Kate was in a hurry to grow up, eager for knowledge and experience.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کیت عجله داشت که بزرگ شود و مشتاق دانش و تجربه باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کیت عجله کرد تا رشد کند، مشتاق دانش و تجربه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. In its natural habitat, the hibiscus will grow up to 25ft.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در زیستگاه طبیعی خود، hibiscus تا ۲۵ فوت رشد خواهند کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در زیستگاه طبیعی آن، هبیوسک تا 25 فوتی رشد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. My daughter is in such a hurry to grow up.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دختر من عجله داره که بزرگ بشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دختر من عجله دارد تا رشد کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Naturally enough, she wanted her child to grow up fit and strong.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]طبیعی است که او بچه خود را برای بزرگ شدن و قوی نگه دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به اندازه کافی طبیعی، او می خواست فرزند خود را رشد و مناسب و قوی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه grow up به انگلیسی

grow up
• mature, grow older

grow up را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سودا ٢١:٤٤ - ١٣٩٦/٠٢/٢٤
بزرگ شدن
|

مبینا ١٤:٥١ - ١٣٩٦/٠٣/٢٠
رشد
|

علی ١٠:٥٨ - ١٣٩٦/٠٣/٣١
بالغ شدن
|

عارف ١٠:٢٧ - ١٣٩٦/٠٤/٢٧
کامل شدن
|

صادق ١٤:٢٠ - ١٣٩٦/٠٥/٠٩
رشد کردن
|

PARNIYAN ١٥:٢٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٦
بزرگ کردن
|

مرضیه ١٩:١٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠٧
عاقل و بالغ شدن
|

ava ٠٧:٢٣ - ١٣٩٦/٠٦/١١
Roshd kardan
|

John Wick ٢٠:٢٢ - ١٣٩٦/٠٦/٢١
ادب شدن
|

دریا ١٤:٣٧ - ١٣٩٦/٠٦/٢٤
بزرگ شدن-رشدکردن
|

شفيق الله مصلح ١٣:٤٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٢
به تعالي رسيدن
|

ذبحی ١٥:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧
به حد کمال رسیدن
|

علیرضا ایزدی ١٣:٣٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠١
بزرگ شدن
|

mahammad javad ١٦:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠٨
change from a child to an adult
|

امیرسامان ١٨:٢٦ - ١٣٩٦/٠٩/١١
فقط به معنی رشد کردن
|

Sogol ٢٠:٠٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٢
به سن بلوغ رسیدن
رشد
بزرگ شدن
|

اتنا ١١:٤١ - ١٣٩٦/١٠/٠٧
رشد سریع
|

یاسمن☺☺☺ ٢٠:٠٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٢
رشد
بزرگ شدن
بالغ شدن
means change from a child to an adult
|

پروا ٢٢:٣٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٦
بزرگ شدن
|

عرفان ١٣:٠٩ - ١٣٩٦/١١/٠٤
قد کشیدن
فرق بین grow و grow up
grow به معنی رشد کردن و بزرگ شدن
grow up به معنی قد کشیدن و بزرگ شدن همراه با چیزی یا کسی یا در جایی
|

سارا ٢٠:٤٤ - ١٣٩٦/١١/٢٩
رشدکردن
|

Kiya ١٣:١٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٥
بزرگ شدن یا رشد کردن در هر دو حالت یه معنی میده
|

محمد رضایی ٠٠:٤٥ - ١٣٩٦/١٢/٠٨
بزرگ شدن
|

Yasaman ٢١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٠
بزرگ شدن
رشد کردن
|

Fatima ١٣:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢
رشد کردن
|

Someone ١٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠
To become adult
|

shiva_sisi‌ ١٨:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩
means change from a child to an adult
Roshd kardan
Bozorg shodan
Ghad keshidan
|

عاطفه موسوی ١٧:٠٢ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩
افزایش دادن ، گسترش دادن
|

sina ١٣:٠٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨
بزرگ شدن
Grow up means change from a child to an adult
|

R.s ١٨:١٠ - ١٣٩٧/١٢/٠١
Change from a child to an adult
|

Mohamad amin ١١:١٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٣
به سن بلوغ رسیدن


|

Hasti5831 ١٥:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٠٥
Mavens Chang from a child to an adult
که به معنای بزرگ شدن هست
|

Hasti pishgoo ١٥:٤٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٥
Chang from a child to an adult
که به معنای بزرگ شدن هست
|

Arman ٢١:١٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٧
نمو
|

Saeed ٢٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٠
بزرگ شدن
|

نا شناس ١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢١
بزرگ شدن
|

شادی ٢١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢١
become older
بزرگ شدن
|

helia ١٦:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢
بزرگ شدن
|

Abas ٠٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩
بالغ شدن
رشد کردن
به سن بلوغ رسیدن
|

مهران ١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧
رشد کردن
بزرگ شدن
|

A🐰V🐱A ١٦:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧
grow up means change from a child to an a dult
|

parniya ١٨:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٩
means change from a child to an adult
بزرگ شدن
|

مانلی ١٢:٥٨ - ١٣٩٨/٠٦/١١
رشد
|

A ١٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣
بزرگ شدن
|

sara ٠٧:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/٠٧
بزرگ شدن
|

narges ١٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١٢
bozorg shodan
roshd kardan
|

reza ١٥:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/١٢
grow up means change from a child to an adult
|

ساینا پناهی ١٤:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٨
بزرگ شدن به سن بزرگی رسیدن رشد کردن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی grow up مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )