برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

grow upon

grow upon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
کم کم خوشایند شدن،کم کم علاقمند شدن،جذاب شدن،کم کم نمود پیدا کردن،کم کم ظاهر شدن،بیشتر مورد قبول واقع شدن،بیشتر مورد توجه قرار گرفتن، تاثیر بیشتری گذاشتن،عادت کردن،مهر کسی به دل نشستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی grow upon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )