برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1316 100 1

guided wave

معنی guided wave در دیکشنری تخصصی

guided wave
[برق و الکترونیک] موج هدایت شونده موجی که انرژی آن در نزدیکی یک مرز یا بین دو مرز عمدتاً موازی که دو ماده با ویژگیهای متفاوت را از هم جدا می کند، متمرکز شده است و جهت انتشار مؤثر آن نیز موازی با این مرزهاست . موجبرها از نمونه وسایل ارسال کننده امواج هدایت شونده اند.
[زمین شناسی] موج راهنما موج الکترومغناطیس یا صوتی که در مرزهای مشخصی تحمیل می شود.

guided wave را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی guided wave مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )