برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

guinness book of world records

بررسی کلمه guinness book of world records

اسم ( noun )
• : تعریف: a book published yearly since 1955 compiling thousands of world records including both human achievements and natural phenomena.

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
کتاب رکوردهای جهانی گینس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی guinness book of world records مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )