برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

gynaecological


وابسته بناخوشی های زنانه

واژه gynaecological در جمله های نمونه

1. Breast examination is a part of a routine gynaecological examination.
[ترجمه ترگمان]معاینه سینه بخشی از معاینه پزشکی روتین است
[ترجمه گوگل]معاینه پستان بخشی از یک معاینه عمومی زنان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The invention discloses a medicament for curing gynaecological pruritus vulvae and coleitis.
[ترجمه ترگمان]این اختراع یک medicament برای درمان gynaecological pruritus و coleitis را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]این اختراع یک داروی تجویز شده برای درمان زخم های زخم زنان و کالیت را تشریح می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jieda Gynaecological Lotion is made of natural vegetation extracts, aiming at female's special needs.
[ترجمه ترگمان]Jieda Gynaecological Lotion از گیاهان گیاهی طبیعی استخراج شده‌است که نشانه نیاز خاص زنان است
[ترجمه گوگل]لوسیون غدد جنسی جیدا از عصاره های گیاهی طبیعی ساخته شده است که با توجه به نیازهای ویژه زن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Conclusions: Laparoscopic gynaecological surgery has such merits as minimal invasion, rapid recovery and extensive application. ...

معنی کلمه gynaecological به انگلیسی

gynaecological
• of or pertaining to gynecology, of or pertaining to the branch of medicine which deals with the diseases and health maintenance of the female reproductive system

gynaecological را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رز
وابسته بنا خوشي هاي زنانه
منا جهانبخشی
بیماری های زنانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gynaecological
کلمه : gynaecological
املای فارسی : گینأکلگیکل
اشتباه تایپی : لغدشثزخمخلهزشم
عکس gynaecological : در گوگل

آیا معنی gynaecological مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )