برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1320 100 1

gynecologic

واژه gynecologic در جمله های نمونه

1. Certification in medical oncology and gynecologic oncology first offered.
[ترجمه ترگمان]گواهی در زمینه تومورشناسی پزشکی و oncology gynecologic که ابتدا ارائه شد
[ترجمه گوگل]صدور گواهینامه در انکولوژی پزشکی و انکولوژی زنان در ابتدا ارائه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The diagnosis of both by western medicine gynecologic examination were cervix Naboth cyst.
[ترجمه ترگمان]تشخیص هر دو با معاینه داروهای غربی کیست گردنه Naboth است
[ترجمه گوگل]تشخیص هر دو توسط معاینات پزشکی زنان غرب پزشکی کیست نابوت سرویکس بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The American Cancer Society and the Society of Gynecologic Oncologists also were involved.
[ترجمه ترگمان]انجمن سرطان آمریکا و انجمن of oncologists نیز در این مراسم شرکت داشتند
[ترجمه گوگل]انجمن سرطان آمریکا و انجمن انکولوژیست های زنان و زایمان نیز درگیر شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is a common abdomen the gynecologic department without emergency treatment, it will be very dangerous.
[ترجمه ترگما ...

معنی کلمه gynecologic به انگلیسی

gynecologic
• of or pertaining to gynecology, of or pertaining to the branch of medicine which deals with the diseases and health maintenance of the female reproductive system

gynecologic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریــــــماه رفیعی
بیماری های زنان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی gynecologic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )