برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

gynomonoecy

gynomonoecy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیازعلی شمس
تک پایگی(گیاه)
بادرود
نیازعلی شمس
(ویرایش)
having both female and hermaphrodite flowers on the same plant
مادنرموك (گیاهان دارای هردو ریخت گل ماده و نازایا(عقیم)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی gynomonoecy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )