انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 831 100 1

بررسی کلمه Happiness

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state or condition of being happy.
مترادف: gladness
متضاد: dolor, heartache, sadness, unhappiness
مشابه: bliss, cheer, contentment, delight, felicity, joy, pleasure, satisfaction

(2) تعریف: pleasure or contentment.
مترادف: contentment, gladness, pleasure
متضاد: discontent, displeasure, unhappiness
مشابه: bliss, cheer, delight, elation, enjoyment, felicity, joy, satisfaction

واژه Happiness در جمله های نمونه

1. happiness heightened the ruddiness of her cheeks
ترجمه خوشحالی سرخی گونه‌های او را بیشتر کرد.

2. consummate happiness
ترجمه خوشبختی (شادی) در حد کمال

3. my happiness depends on the happiness of my children
ترجمه خوشی من بستگی به خوشی فرزندانم دارد.

4. sorrow counterpoising happiness
ترجمه غمی که شادی را خنثی می‌کند

5. a smile marking happiness
ترجمه لبخندی به نشانه‌ی خوشحالی

6. his cup of happiness was brimful
ترجمه جام سعادتش لبریز بود.

7. in pursuit of happiness
ترجمه در جستجوی خوشبختی

8. money doesn't bring happiness
ترجمه پول خوشحالی نمی‌آورد.

9. the feel of happiness
ترجمه احساس خوشی

10. the search for happiness
ترجمه جستجوی خوشبختی

11. to will another's happiness
ترجمه خواستار خوشی دیگری شدن

12. an exterior appearance of happiness
ترجمه ظاهری حاکی از شادی

13. he was satiated with happiness
ترجمه خوشی زیر دلش زد.

14. money does not bring happiness
ترجمه پول،خوشی نمی‌آورد.

15. to equate wealth with happiness
ترجمه ثروت را با خوشبختی برابر دانستن

16. the students' laughter indicated their happiness
ترجمه خنده‌ی شاگردان شادی آنها را نشان می‌داد.

17. we all seek success and happiness
ترجمه همه‌ی ما در پی کامیابی و شادکامی هستیم.

18. he gives no outward sign of happiness
ترجمه او نشانه‌ی آشکاری از شادی بروز نمی‌دهد.

19. she was bereft of hope or happiness
ترجمه او از امید یا خوشی بی بهره بود.

20. wealth can not be identified with happiness
ترجمه ثروت را نمی‌توان با خوشی یکی دانست.

21. i have never been in a community where happiness was so tangible
ترجمه هرگز در جامعه‌ای نبوده‌ام که شادی آن چنین محسوس باشد.

22. When something sensational happens to us, sharing the happiness of the occasion with friends intensifies our joy. Conversely, in times of trouble and tension, when our spirits are low, unburdening our worries and fears to compassionate friends alleviates the stress.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هنگامی که چیزی هیجان‌انگیز برای ما اتفاق می‌افتد، به اشتراک گذاری شادی موقعیت با دوستان، شادی ما را تشدید می‌کند در مقابل، در زمان دردسر و تنش، وقتی روحیه ما کم است، نگرانی و نگرانی ما را به کاهش استرس و استرس تبدیل می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنگامی که چیزی حساس به ما اتفاق می افتد، به اشتراک گذاری شادی از مناسبت با دوستان، لذت ما را افزایش می دهد برعکس، در زمان مشکلات و تنش، وقتی ارواح ما کم است، نگرانی و ترس از نگرانی ما نسبت به دوستان مهربان، استرس را کاهش می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

23. Happiness is beneficial for the body, but it is grief that develops the powers of the mind.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شادی برای بدن مفید است، اما اندوه است که قدرت ذهن را توسعه می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خوشبختی برای بدن مفید است، اما غم و اندوه است که قدرت ذهن را توسعه می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

24. Happiness takes no account of time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شادی، زمان را به حساب نمی‌آید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شادی بدون توجه به زمان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

25. Riches do not always bring happiness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ریچز همیشه شادی را به ارمغان نمی‌آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ثروت همواره شادمانی را به ارمغان نمی آورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

26. Happiness lies not in the mere possession of money ; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شادی در تملک پول نیست؛ در لذت رسیدن به هیجان، در هیجان تلاش خلاقانه نهفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خوشبختی نه صرفا داشتن پول است؛ آن را در شادی موفقیت، در هیجان تلاش خلاق است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Happiness

شادی (اسم)
airiness , happiness , rejoicing , jubilation , gaiety , glee , mirth , caper , curvet , exultation , gala , pleasance , joyance
طالع (اسم)
happiness , luck , fortune , luckiness , lucky star
سعادت (اسم)
happiness , welfare , felicity , bliss , weal , luck , paradise
خرسندی (اسم)
satisfaction , contentment , happiness , joy , joyfulness , gladness
خوش وقتی (اسم)
happiness , pleasure , enjoyment , gladness , jollity
خوش بختی (اسم)
happiness , felicity , luck , fortune , well-being
سعد کوفی (اسم)
happiness , luck , sedge

معنی عبارات مرتبط با Happiness به فارسی

معنی کلمه Happiness به انگلیسی

happiness
• joy, gladness
happiness incarnate
• embodiment of happiness, happiness in human form
gleamed with happiness
• was very happy
moments of happiness
• time when one feels happy
much happiness
• much joy, a great deal of happiness
road to happiness
• the way to be happy, the path to joy

Happiness را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Happiness

عليرضا كريمي وند ١٦:٢٠ - ١٣٩٧/٠٦/٢٠
Demand for the happiness of otheris the greatest happiness
خواستار سعادت ديگران بودن، بزرگ ترين خوشبختي ها است
|

خورشيدوند ٠١:٠٠ - ١٣٩٧/٠٧/٣٠
Happiness in the depths of heart is pleasure for me
خوشبختی در اعماق قلب برای من لذت بخش است
|

خورشيدوند ١٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧
خوشبختي happiness
And you'll always be the reason I woke up for every morning
و تو همیشه دليله بیدار شدني هر صبحم خواهی ماند.
The reason for the life of happiness is love
دلیل زندگی شادی، عشق است
|

mohammad ١٩:٤٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٩
خوشبختی
|

پیشنهاد شما درباره معنی Happinessنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی happiness
کلمه : happiness
املای فارسی : هپپینس
اشتباه تایپی : اشححهدثسس
عکس happiness : در گوگل


آیا معنی Happiness مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )