برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Have someone do something

Have someone do something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
کسی را برای انجام کاری سازماندهی کردن، به کار گرفتن، به خدمت گرفتن.
مثال I had Reza cut my hair
دادم رضا موهامو کوتاه کرد.
بجای have میتوان از get و make هم استفاده کرد البته باید توجه داشت:
1- معنای جمله کمی متفاوت خواهد شد.
2- وقتی از get استفاده میشود حتما حتما بجای مصدر بدون to که در ساختار جمله ای که با have و make ساخته شده (در اینجا do) باید از فعل استفاده شود و بعنوان مثال در این جمله (از to do) استفاده می شود.
3- get بیشتر در موارد informal کاربرد دارد و have در موارد formal .
مثال I got Reza to cut my hair
من رضا را متقاعد کردم که موهامو کوتاه کند. I made Reza cut my hair
من رضا را مجبور کردم که موهامو کوتاه کند.
4-get و Have تقریبا در این گونه عبارات هم خانواده هستند ولی تفاوت آنها در اینست که
Get بیشتر در مواردی مثل متقاعد کردن، خواهش کردن، تلاش و صبر کردن، برای کمک کردن و بدون هیچ اجبار یا درخواست دستمزدی، آن شخص کار را برای ما انجام میدهد. مثلا جمله فوق را میشود اینطور هم ترجمش کرد (رضا کمکم کرد موهامو کوتاه کنم)
اما
Have در مواردی مثل پرداخت هزینه آن کار، داشتن یک موقعیت برتر مثلا کارفرما یا رئیس بودن شما، آن شخص آن کار را برای شما انجام میدهد البته فرقش با Make اینست که هیچ اجباری برای آن ندارد و میتواند از انجام آن کار سر باز بزند.
ولی در مورد Make اینگونه نیست و مجبور به انجام آن کار می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Have someone do something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )