برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1274 100 1

Head and shoulders above


کاملا بهتر (یا بلندتر یا والاتر و غیره)

بررسی کلمه Head and shoulders above

عبارت ( phrase )
• : تعریف: far better than or superior to.

واژه Head and shoulders above در جمله های نمونه

1. One contestant stood head and shoulders above the rest.
[ترجمه ترگمان]یک شرکت‌کننده سر و شانه‌هایش از بقیه بالاتر بود
[ترجمه گوگل]یکی از طرفداران ایستاده بود سر و شانه بالاتر از بقیه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The two candidates stood head and shoulders above the rest.
[ترجمه ترگمان]دو نامزد سر و شانه بالاتر از بقیه ایستاده بودند
[ترجمه گوگل]دو کاندیدا سر و شانه های بالای بقیه ایستاده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His performance stood head and shoulders above the rest.
[ترجمه ترگمان]عملکرد او بالاتر و بالاتر از دیگران بود
[ترجمه گوگل]عملکرد او سر و شانه بالا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There's no competition - they're head and shoulders above the rest.
[ترجمه ترگمان]مسابقه‌ای در کار نیست - سر و شانه‌هایش از بقیه بالاتر است
[ترجمه گوگل]هیچ رقابتی وجود ندارد - آنها سر و شانه بالاتر از بقیه هستند
[ترجمه شما] ...

Head and shoulders above را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
یک سر و گردن بالاتر
سید ایمان علیزاده (گچساران)
یه سرو گردن بالاتر
یا
far superior to
خیلی بهتر از
نرگس بیگلویی
یک سر و گردن بالاتر از دیگران
بهتر از دیگران بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی head and shoulders above
کلمه : head and shoulders above
املای فارسی : حعیا اند شولدرس ابو
اشتباه تایپی : اثشی شدی ساخعمیثقس شذخرث
عکس head and shoulders above : در گوگل

آیا معنی Head and shoulders above مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )