برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

Hearts

واژه Hearts در جمله های نمونه

1. hearts of celery
مغز کرفس

2. win hearts as much as you can . . .
تا توانی دلی به‌دست آور . . .

3. two of hearts
دولوی دل

4. he has the hearts of his countrymen
او قلوب هم‌میهنان خود را به دست آورده است.

5. the ace of hearts
آس دل

6. the queen of hearts
بی‌بی دل

7. her story melted our hearts
سرگذشت او دل ما را آب کرد.

8. his encouragements warmed our hearts
تشویق‌های او به ما قوت قلب داد.

9. love pitapatted in their hearts
قلب‌های آنها از شدت عشق تاپ تاپ می‌کرد.

10. in one's heart of hearts
از ته دل،اساسا،قلبا،در اعماق ضمیر کسی

11. . . . knowledge makes old people's hearts young
. . . . زدانش دل پیر برنا بود

12. his memory is embalmed in the hearts of his people
خاطره‌ی او در دل ملتش نقش بسته است.

13. her story will soften the stoniest of hearts
داستان او سخت‌ترین دل‌ها را نرم خواهد کرد.

...

معنی عبارات مرتبط با Hearts به فارسی

زن زیبا، کلیددرهای بسته

معنی کلمه Hearts به انگلیسی

his heart of hearts
• deep down, his true wishes, his soul
in his heart of hearts
• deep inside himself, in the depths of his heart, deep down in his soul
lonely hearts
• a lonely hearts section in a newspaper, or a lonely hearts club, is used by people who are trying to find someone to be their lover or friend.
queen of hearts
• playing card of the heart suit which has the picture of a queen on it
reunion of hearts
• joining of hearts
union of hearts
• love, joining or two people in love

Hearts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
A girl and a boy whose hearts for love each other with heart love

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Hearts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )