برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

Help yourself

معنی کلمه Help yourself به انگلیسی

help yourself
• please feel free to

Help yourself را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Wrya
از خودتان پذیرایی کنید
Ali
بفرمایید، تعارف نکنید
محمد م
این عبارت بطور دقیق معادل این جمله است : کاری (چیزی) که میخواهی را می توانی بدون اجازه انجام دهی .
مثلا اگر دوست شما در منزل شماست و به شما می گوید تشنه است شما می توانید این جواب را به او بدهید :
There's soda in the fridge, help yourself.
عاطفه انارکی
غذا میل کنید،از خودتان پذیرایی کنید
محمد حسین کریمی
بفرمایید.....از خودتان پذیرایی کنید..... تعارف نکنید
هانیه
بفرمایید میل کنید،از خودتان پذیرایی کنید
Sona
خونه خودتون، بفرمایید، از خودتون پذیرایی کنید.
Soorena
منظورم تو این جمله هست
?.....Tom and Jerry please help
کدومش yourself یا yourselves؟
مبینا
از خودتان پذیرایی کنید
محمد حسین کریمی
بفرمایید.... از خودتان پذیرایی کنید....تعارف نکنید
Mary-hb
دزدیدن چیزی
زهرا ام
این عبارت را برای تعارف کردن هم میتوان استفاده کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Help yourself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )