برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1290 100 1

Helpline

واژه Helpline در جمله های نمونه

1. The helpline was set up for young people in need of guidance and support.
[ترجمه ترگمان]این خط تلفن برای جوانان نیازمند راهنمایی و حمایت تنظیم شده‌بود
[ترجمه گوگل]خط تلفنی برای جوانانی که نیاز به راهنمایی و حمایت داشتند، تنظیم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You can call the helpline during normal business hours.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید این خط تلفن را در طول ساعات کاری عادی صدا کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید در طول ساعات کاری معمولی، خط تلفن را فرا بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Calls to the helpline cost 38p per minute.
[ترجمه ترگمان]تماس تلفنی با این خط تلفن ۳۸ صفحه در دقیقه است
[ترجمه گوگل]تماس با خط تلفنی با هزینه 38 پوند در دقیقه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The charity has set up a 24-hour telephone helpline.
[ترجمه ترگمان]این موسسه خیریه یک خط تلفنی ۲۴ ساعته تلفنی را راه‌اندازی کرده‌است
[ترجمه گوگل]خیریه یک خط تلفن تلفنی 24 ساعته ایجاد کرده است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه Helpline به انگلیسی

helpline
• telephone service that provides help and advice
• a helpline is a telephone line that is reserved for callers who need to contact a particular organization about a specific problem.

Helpline را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
خط/تلفن/شماره امداد
آرمان
مشاور ه تلفنی
میثم علیزاده
شماره امداد یا اطلاعات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Helpline مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )