برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Hit - me - pretty - hard

Hit me pretty hard

Hit me pretty hard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
یک اصطلاح به معنی :
روی من هم اثربدی گذاشت
مثال:این بحران اقتصادی روی من هم اثر بدی گذاشت
This recession has hit me pretty hard.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Hit me pretty hard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )