برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Hit - on - sb

Hit on sb

Hit on sb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirin
ناگهانی چیزی را فهمیدن,یا کشف کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Hit on sb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )