برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hooptie

Hooptie را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح قدیمی عامیانه) ماشین قراضه، لکنته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Hooptie مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )