برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1351 100 1

Hoover

/ˈhuːvər/ /ˈhuːvə/

هربرت هوور (سی و یکمین رئیس جمهور امریکا)، (نام بازرگانی)، جاروبرقی، با جاروبرقی جارو کردن

واژه Hoover در جمله های نمونه

1. You can hoover the ceiling.
[ترجمه ترگمان]میتونی به the برسی
[ترجمه گوگل]شما می توانید سقف را نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I started with Hoover 26 years ago in sales and rose up through the ranks.
[ترجمه ترگمان]من ۲۶ سال پیش با هوور شروع کردم و از بین رده‌های بالا رفتم
[ترجمه گوگل]من با هوور 26 ساله در فروش شروع کردم و از طریق صفوف افزایش یافتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You have to hoover anything before you can analyze it.
[ترجمه ترگمان]قبل از اینکه بتونی تجزیه و تحلیل کنی باید به hoover برسی
[ترجمه گوگل]قبل از اینکه بتوانید آن را تجزیه و تحلیل کنید، باید هر چیزی را نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hoover was building his reputation as a crime-buster.
[ترجمه ترگمان]هوور \"داشت شهرتش رو به عنوان ادم های جرم درست می‌کرد\"
[ترجمه گوگل]هوور اعتبار خود را به عنوان یک جرم و جنایتکار ساخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با Hoover به فارسی

سد هوور (روی رود کلرادو - امریکا)

معنی کلمه Hoover به انگلیسی

hoover
• family name; herbert hoover (1874-1964), 31st president of the united states (1929-1933); (trademark) vacuum cleaner manufacturer; vacuum cleaner made by this company; vacuum cleaner (british)
• (british) vacuum cleaner (trademark)
• (british) vacuum, clean with a vacuum cleaner (trademark)
• a hoover is a vacuum cleaner; hoover is a trademark.
• if you hoover a carpet, you clean it using a vacuum cleaner.
herbert clark hoover
• (1874-1964) 31st president of the united states (1929-1933)
j• edgar hoover
• (1875-1972) director of the fbi credited with turning the bureau into an efficient and powerful agency (started a crime laboratory, fingerprint file, and police training programs)

Hoover را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نگار خانی
جاروبرقی
اقدسی
مانع.نگهدارنده
🙄Bnde_khoda
Hoover=Vacuum
Meaning=جارو برقی
اقدسی
نگهدارنده
NeginNk
جاروبرقی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hoover
کلمه : hoover
املای فارسی : هوور
اشتباه تایپی : اخخرثق
عکس hoover : در گوگل

آیا معنی Hoover مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )