برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1281 100 1

Horoscope

/ˈhɒrəskoʊp/ /ˈhɒrəskəʊp/

معنی: زایچه، زیج، جدول ساعات روز
معانی دیگر: طالع نامه، بخت، (جدول جایگاه ستارگان برای پیش بینی آینده و بخت) آینده نما، طالع نما، طالع بین، جدول ساعات نجومی، زیگ، طالع بینی، آینده نمایی

بررسی کلمه Horoscope

اسم ( noun )
(1) تعریف: a diagram of the relative positions of the stars, planets, and signs of the zodiac at a particular moment, as at the moment of someone's birth, used by astrologers to predict events.

(2) تعریف: advice or a prediction of events, based on such a diagram.

واژه Horoscope در جمله های نمونه

1. cast (or read) one's horoscope
بخت بینی،بخت کسی را دیدن،طالع کسی را دیدن

2. I read my horoscope most days.
[ترجمه م.باقریان] من بیشتر روزها فالم را میخوانم
|
[ترجمه ترگمان] most روز horoscope رو خوندم
[ترجمه گوگل]اغلب روزها فال خود را خوانده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To draw up someone's horoscope, you need to know their date and exact time of birth.
[ترجمه ترگمان]برای گرفتن horoscope فرد، باید تاریخ و زمان دقیق تولد آن‌ها را بدانید
[ترجمه گوگل]برای تهیه فال و طالع بینی، باید تاریخ و زمان دقیق تولد خود را بدانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My horoscope said I was going to be lucky in love this month.
[ترجمه ترگمان]طالع‌بینی من گفت که این ماه در عشق شانس آوردم
[ترجمه گوگل]فال و طالع بینی من گفتند که در این ماه خوش شانس خواهد بود
[ترجمه شما] ...

مترادف Horoscope

زایچه (اسم)
birth certificate , horoscope
زیج (اسم)
horoscope
جدول ساعات روز (اسم)
horoscope

معنی عبارات مرتبط با Horoscope به فارسی

بخت بینی، بخت کسی را دیدن، طالع کسی را دیدن

معنی کلمه Horoscope به انگلیسی

horoscope
• diagram of the positions of heavenly bodies and signs of the zodiac at any given time (used by astrologers to predict future events); prediction made using an astrological diagram
• your horoscope is a forecast of future events, based on the position of the stars on the day you were born.

Horoscope را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوالفضل
طالع بینی
ابوالفضل
زایچه
عاطفه موسوی
طالع بینی ، جدول طالع بینی
u
طالع بینی
Younes
طالع بینی با توجه به ستارگان،ماه و ماه تولد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی horoscope
کلمه : horoscope
املای فارسی : هرسکپ
اشتباه تایپی : اخقخسزخحث
عکس horoscope : در گوگل

آیا معنی Horoscope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )