برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Host government

Host government را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
دولت میزبان.
در تامین مالی: سرمایه پذیر.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Host government مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )