برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Human like

Human like را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
شبه انسان
انسان مانند
موجود شبیه انسان
جانور شبیه انسان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Human like مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )