برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

Humorous

/ˈhjuːmərəs/ /ˈhjuːmərəs/

معنی: شوخی امیز، فکاهی
معانی دیگر: خنده دار، شوخ انگیز، هزل آمیز، (قدیمی) هوسباز، ویری، دمدمی، (مهجور) نمناک، نمدار، مرطوب، خوش مزه، خنده اور

بررسی کلمه Humorous

صفت ( adjective )
مشتقات: humorously (adv.), humorousness (n.)
(1) تعریف: having the character or quality of humor; comical.
مترادف: amusing, funny
متضاد: serious
مشابه: comic, comical, droll, facetious, jocose, jocular, waggish, witty

- We laughed about it later, but it didn't feel like a humorous situation at the time.
[ترجمه ترگمان] بعدا در مورد آن خندیدیم، اما در آن زمان احساس یک موقعیت خنده‌دار را نداشت
[ترجمه گوگل] بعدا بعد از آن خندیدیم، اما در آن زمان احساس ناخوشایندی نداشتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The play is quite witty and humorous.
[ترجمه ترگمان] نمایش بسیار ظریف و خنده‌دار است
[ترجمه گوگل] این بازی کاملا شوکه کننده و طنز آمیز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: displaying a sense of humor, especially one that brings about laughter in other people.
متضاد: humorless
مشابه: droll, facetious, jocose, jocular, waggish, witty

- He was always a humorous fellow, so it didn't surprise us when he became a comedian.
[ترجمه ترگمان ...

واژه Humorous در جمله های نمونه

1. a humorous poem
شعر فکاهی

2. a very humorous film
یک فیلم بسیار خنده‌آور

3. His humorous remark made everyone laugh.
[ترجمه ترگمان]این حرف خنده‌دار او همه را به خنده انداخت
[ترجمه گوگل]اظهارات طنز آمیز او باعث خنده هر کسی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her latest book is a humorous look at teenage life.
[ترجمه ترگمان]آخرین کتاب او، نگاه humorous به زندگی نوجوانان است
[ترجمه گوگل]آخرین کتاب او یک نگاه طنز آمیز به زندگی نوجوان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The book takes a humorous look at parenthood.
[ترجمه ترگمان]کتاب نگاهی مضحک به مادر شدن دارد
[ترجمه گوگل]این کتاب یک نگاه طنز آمیز به والدین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The teacher dished up the story in a humorous way.
[ترجمه ترگمان]معلم داستان را به شیوه‌ای خنده‌دار بیان کرد
...

مترادف Humorous

شوخی امیز (صفت)
funny , jocular , humorous , jocose
فکاهی (صفت)
jocular , humorous , jocose

معنی کلمه Humorous به انگلیسی

humorous
• funny, amusing, comical
• if someone or something is humorous, they are amusing and witty.

Humorous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی قناد
آمیخته با شوخی
علی قناد
شوخی آمیز
حمید رضا جمالی
دمدمی مزاج
F Gh
شوخ طبع
0000
خنده دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی humorous
کلمه : humorous
املای فارسی : هومروس
اشتباه تایپی : اعئخقخعس
عکس humorous : در گوگل

آیا معنی Humorous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )