برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1351 100 1

Hurst

/ˈhɝːst/ /ˈhɜːst/

تپه ی کوچک، تل، تلچه، پرندک، پشته، تپه کوچک، تپه زیرابی، جای کم عمق در رودخانه یا دریا

واژه Hurst در جمله های نمونه

1. Mr Hurst regarded work as a necessary evil.
[ترجمه ترگمان]آقای هرست کار را بد تلقی می‌کرد
[ترجمه گوگل]آقای هورست کار را به عنوان یک ضروری ضروری در نظر گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Throughout the negotiations Hurst and Jevons took opposing views.
[ترجمه ترگمان]در طول مذاکرات هرست و Jevons دیدگاه‌های مخالف داشتند
[ترجمه گوگل]در طول مذاکرات، هورست و جونوس دیدگاه های متضاد را دیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Hurst was called up for the game against Mexico.
[ترجمه ترگمان]هرست را برای بازی در برابر مکزیک فراخواند
[ترجمه گوگل]Hurst برای بازی در برابر مکزیک دعوت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Karen Hurst helped a 10-year-old a cancer sufferer back to health by donating life-giving marrow last year.
[ترجمه ترگمان]کارن هرست به بیمار ۱۰ ساله مبتلا به سرطان ریه از طریق اهدای خون به سال گذشته کمک کرد
[ترجمه گوگل]کارن هورست در سال گذشته، با کمک مالی به مغز استخوان، به یک مبتلای سرطان 10 ساله به سلامت کمک کرد
[ترجم ...

معنی Hurst در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] زمین برآمده الف) تپه یا هر گونه برآمدگی دیگر که از درخت پوشیده شده است، درختستان ب) لبه، کرانه یا زمین بالا آمده، خصوصاً کرانه ماسه ای درون یک رودخانه یا در امتداد آن ـ از عنوان مزبور به صورت پیشوند یا پسوند درنام مکان های خاص استفاده می شود (این واژه به صورت hirst , hyrst هم نوشته می شود)
[آمار] ضریب هِرست

معنی کلمه Hurst به انگلیسی

hurst
• thicket; woods; tiny wooded area (u.k.)

Hurst را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hurst
کلمه : hurst
املای فارسی : هرست
اشتباه تایپی : اعقسف
عکس hurst : در گوگل

آیا معنی Hurst مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )