برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1320 100 1

haberdasher

/ˈhæbədæʃər/ /ˈhæbədæʃə/

معنی: فروشنده لباس مردانه
معانی دیگر: فروشنده ی پوشاک مردانه، لباس فروش، خراز

بررسی کلمه haberdasher

اسم ( noun )
• : تعریف: in the United States, a retailer of menswear.

واژه haberdasher در جمله های نمونه

1. Haberdashers and provision merchants were to be granted a few houses.
[ترجمه ترگمان]بازرگانان و بازرگانان را به چند خانه اجاره می‌دادند
[ترجمه گوگل]خانه های کوچک و مجلل باید به آنها تعلق گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He became a haberdasher and Merchant Adventurer, growing rich on the cloth export trade to Antwerp.
[ترجمه ترگمان]او a و ماجراجوی Merchant شد که در تجارت صادرات پارچه به آنورس به ثروت رسیده بود
[ترجمه گوگل]او تبدیل به یک مغازه دار و ماجراجو Merchant، رشد رو به رشد در تجارت صادرات پارچه به آنتورپ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The suit also names the 49ers' chief haberdasher and hair hat, Carmen Policy.
[ترجمه ترگمان]این لباس همچنین ۴۹ ers را با کلاه برداری و کلاه مو، سیاست کار من نام گذاری می‌کند
[ترجمه گوگل]کت و شلوار نیز کلاه مغازه دار عمده و کلاه زنانه، Carmen Policy را نام برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A failed haberdasher before going into politics, Truman seemed overwhelmed by the job.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف haberdasher

فروشنده لباس مردانه (اسم)
haberdasher

معنی کلمه haberdasher به انگلیسی

haberdasher
• one who sells men's clothing and accessories; one who sells small items pertaining to dress (british)
• a haberdasher is a shop or shopkeeper selling small articles for sewing and dressmaking, for example buttons and zips.
• in the united states, a haberdasher is a shop or shopkeeper selling men's clothing.

haberdasher را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا دولت دوست
فروشنده لوازمِ خیاطی
کامران
خراز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی haberdasher
کلمه : haberdasher
املای فارسی : هبردشر
اشتباه تایپی : اشذثقیشساثق
عکس haberdasher : در گوگل

آیا معنی haberdasher مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )