برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
half - as - many

half as many

half as many را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ز ر
پنجاه درصد بیشتر
Soroushgh97
بیش از پنجاه درصد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی half as many مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )