برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

hall tree


رخت آویز، چنگک لباس (به ویژه در سرسرا)

بررسی کلمه hall tree

اسم ( noun )
• : تعریف: a clothes tree, esp. one standing in an entrance hall.

hall tree را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hall tree
کلمه : hall tree
املای فارسی : حال تره
اشتباه تایپی : اشمم فقثث
عکس hall tree : در گوگل

آیا معنی hall tree مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )