برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1358 100 1

happily

/ˈhæp.ə.li/ /ˈhæpɪli/

معنی: خوش
معانی دیگر: خوشبختانه، باخوشی، مسعودانه

بررسی کلمه happily

قید ( adverb )
(1) تعریف: in a happy manner.
متضاد: sadly

- She smiled happily.
[ترجمه ترگمان] او با خوشحالی لبخند زد
[ترجمه گوگل] او با خوشحالی لبخند زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: fortunately or appropriately.
مشابه: fortunately

- Happily, we saw him before he left.
[ترجمه ترگمان] خوشبختانه قبل از رفتنش اونو دیدیم
[ترجمه گوگل] خوشبختانه، قبل از اینکه او را ترک کنیم، او را دیدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه happily در جمله های نمونه

1. and they lived happily ever after
و پس از آن همواره خوشحال و خرم زندگی کردند.

2. she lived her days happily
او ایام خود را به خوشی به‌سر می‌برد.

3. The children played happily in the sand.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها با خوشحالی در شن بازی می‌کردند
[ترجمه گوگل]کودکان با شادی در شن و ماسه بازی کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. May the people of the nation live happily and wealthily this upcoming year.
[ترجمه ترگمان]می توان گفت که مردم این کشور در سال آینده با شادی و خوشی زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]ممکن است مردم این کشور با خوشحالی و ثروت در این سال آینده زندگی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Adam whistled happily on his way to work.
[ترجمه ترگمان]ادم با خوشحالی سوتی زد تا کار کند
[ترجمه گوگل]آدم با خوشحالی از راهش برای کار کردن سوت زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The children were playing happily with their toys.
...

مترادف happily

خوش (قید)
well , cheerfully , pleasantly , sweetly , merrily , happily

معنی کلمه happily به انگلیسی

happily
• gladly; joyfully; fortunately
lived happily
• lived joyously, lived in happiness
may he live long and happily
• may he be blessed with a long joyous life!

happily را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
خوشبختی خوشی
Sunflower
از روی میل، با میل،
با رضایت، (خود خواسته)
با خشنودی،

Happily getting married

Happily married
a.r
in a happy manner
with pleasure
by good fortune
luckily
appropriately

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی happily
کلمه : happily
املای فارسی : هپپیلی
اشتباه تایپی : اشححهمغ
عکس happily : در گوگل

آیا معنی happily مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )