برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1273 100 1

happy new year

معنی کلمه happy new year به انگلیسی

happy new year
• have a good new year holiday (said around the time of a new year)

happy new year را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
With a sweet smile on you face
I put a kiss of love on your face on the moon and your sweet red lip
با لبخند شيرين لبام 💋
بوسه عشق را برروي گونه ي صورت ماه رو و لب سرخ شيرين تو مينشانم
you're hunk خيلي جذابي عشقم
💋♥️happy new year 😍
♥️💋happy christmas🥰
💋〽️Merry christmas 🤩شاد دل و شادكام باشي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی happy new year مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )