برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1349 100 1

hard facts

معنی کلمه hard facts به انگلیسی

hard facts
• facts that cannot be disproved

hard facts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
اطلاعات موثق و قابل استناد.

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hard facts

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hard facts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )