برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

hard won

معنی کلمه hard won به انگلیسی

hard won
• a hard-won victory or success is one that you have achieved, even though it was difficult.

hard won را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عرفان رشیدا
دیریاب
علیرضا خلیلیان
دشواریاب: چیزی که فقط با سختی و کوشش زیاد به دست می آید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hard won مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )