انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 922 100 1

واژه have a fit در جمله های نمونه

1. Your mother would have a fit if she knew you'd been drinking!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مادر تو اگر بفهمد که تو مست کرده‌ای خیلی ناراحت می‌شوی!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مادر شما اگر شما می دانستید که نوشیدنی می کنید، مناسب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. If your mother finds out about this, she'll have a fit.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر مادرت از این موضوع خبر داشته باشد، حسابی جا به جا خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر مادر شما در مورد این موضوع پیدا کند، او مناسب خواهد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Your mother would have a fit if she knew you were here.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مادرت اگر بفهمد که تو اینجایی دچار حمله خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مادر شما اگر شما می دانستید که اینجا بودید، مناسب خواهد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. He'd have a fit if he knew what we were up to!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر می‌دانست که ما چه نقشه‌ای داریم، غش کرده بود!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او می داند که می داند چه چیزی ما را می کشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Mom's going to have a fit when she sees what you've done.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مامان وقتی می‌بینه تو چیکار کردی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مامان می خواهد مناسب زمانی که او می بیند آنچه شما انجام داده اید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. It's very common for new mothers to have a fit of the blues after giving birth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این برای مادران جدید بسیار رایج است که بعد از زایمان، افسردگی روحی داشته باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای مادران جدید بسیار مناسب است که بعد از زایمان از بلوز استفاده کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Little girl have a fit, a mad wail.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] یه دختر کوچولو غش کرده، یه ناله دیوانه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دختر کوچولو مناسب است، گریه کردن دیوانه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Jerome will have a fit when he learns that he lost the election.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمانی که او یاد می‌گیرد که او انتخابات را از دست داده‌است، ژروم در شرایط مناسبی قرار خواهد گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جروم زمانی مناسب خواهد بود که یاد بگیرد که او انتخابات را از دست داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. That little girl seems to have a fit of the sulks.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد آن دختر کوچولو اخم می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به نظر می رسد این دختر کوچولو مناسب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Will Mrs Winterton have a fit if we add one more to the guest list at this late stage?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا خانم Winterton اگر یک نفر دیگر را در این مرحله به لیست مهمان‌ها اضافه کنیم، حالش بهتر خواهد شد؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا خانم وینتونون مناسب است اگر ما در این مرحله دیر به لیست دیگری اضافه کنیم؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. I am only a little late. do not have a fit about it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من فقط کمی دیر کرده‌ام در این مورد کاری نداشته باش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من کمی دیر شده ام در مورد آن نگران نباشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Your mother would have a fit if she could see you now.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مادرت اگر می‌توانست تو را ببیند، دچار حمله می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مادر شما اگر می تواند شما را ببیند، مناسب خواهد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. If I suddenly swanned out of the bathroom in satin, Nick would have a fit.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر ناگهان از حمام بیرون می‌رفتم، نیک جا می‌خورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر من ناگهان از حمام در ساتن خارج شدم، نیک جا داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. If the hicks back home could see me in this rig, they'd have a fit!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر هیکس می تونه منو تو این موقعیت ببینه، اونا با من جور در میان
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر هیکس به خانه می تواند مرا در این دستگاه ببیند، آنها می خواهند مناسب بمانند!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

have a fit را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی have a fit

پردیس ١٠:٣٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٥
جوش آوردن
|

عاطفه انارکی ١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦
get very angry
|

پیشنهاد شما درباره معنی have a fitنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی have a fit
کلمه : have a fit
املای فارسی : هو ا فیت
اشتباه تایپی : اشرث ش بهف
عکس have a fit : در گوگل


آیا معنی have a fit مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )