برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
have - it - in - for - someone

have it in for someone

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اعظم نوری
از عمد کسی را نقد کردن یا اذیت کردن
نازنین ف.
to want to make life difficult for someone because you dislike them

It's an idiom and it can be found in most dictionaries under the entry for to have it in for somebody. This expression means to persistently try or desire to criticize, cause harm to, or harass someone, especially due to a grudge (I just copied that definition from the dictionary).

to be determined to harm or criticize someone
mary mor
پاپوش درست کردن
سید محمود حسینی
کینه به دل داشتن،کینه نگه داشتن
داشتن برای،مثلاً دارم براش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی have it in for someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )