برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
have - my - heart - set - on - something

have my heart set on something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نامداریان
علاقه شدید داشتن به اتفاق افتادن چیزی ،یا رسیدن به موفقیتی
سپیدک
دل را برای چیزی صابون زدن، وعده چیزی به خود دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی have my heart set on something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )