برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1322 100 1

head hunter

معنی کلمه head hunter به انگلیسی

head hunter
• person who recruits executives for businesses; person from a primitive tribe who collects the heads of enemies he has killed
• a head-hunter is a person who tries to persuade someone to leave their job and take another job which has better pay and more status.

head hunter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملیکا شهمیرزادی
شغل یاب
مینو مردانی
مشاور شغلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی head hunter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )