برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1284 100 1

heads up


هشیارانه، با چشم و دل باز، (عامیانه)، مواظب

واژه heads up در جمله های نمونه

1. to play heads-up football
هوشیارانه فوتبال بازی کردن

2. My son Tom heads up the contingents.
[ترجمه ترگمان]پسر من تام در حال contingents بود
[ترجمه گوگل]پسر تو تام سربازان گروه را تشکیل می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Heads up, boys! A train is coming.
[ترجمه ترگمان]! دستا بالا، بچه‌ها قطار داره میاد
[ترجمه گوگل]سر، پسرها! یک قطار در حال آمدن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She heads up the Student Union.
[ترجمه ترگمان]او ریاست اتحادیه دانشجویی را بر عهده دارد
[ترجمه گوگل]او سرپرست اتحادیه دانشجویی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Dodger great Don Newcombe heads up the public affairs department, one of the highlights of a top to bottom classy organization.
[ترجمه ترگمان]ناقلا و نی و کامب در اداره امور عمومی شرکت کرده و یکی از نکات برجسته یک سازمان اشرافی در طبقه بالا را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]Dodger بزرگ Don Ne ...

معنی کلمه heads up به انگلیسی

heads up
• watch out!, be careful! (cry of warning that indicates that danger is approaching)
heads up display
• hud, (in combat airplanes) glass panel on the front of the pilot's chamber in which flight and battle data are displayed along with the view of the outside world

heads up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohammad reza
سرت را بدزد
عاطفه
مواظب باش!
حامد
هشدار
shiva_sisi‌
مواظب،هشدار،اخطار
مهرداد پناهی
توجه

Heads up! The boss is coming
توجه! رییس داره می یاد.
قدر ت الله پناهی
هشدار
حسن امامی
هشدار (هشدار برای وقوع چیزی)
Ali
i was heads up with goler
من با در وازبان تک به تک شدیم
امیریل
هوشیار باش
Reza
They were given a heads-up prior to the accident were coming

قبل از رخداد حادثه به آنها هشدار (حواس جمعی)داده شد.
Arian
An advance warning
فارا
فوقانی-بالایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heads up
کلمه : heads up
املای فارسی : هیدس آاپ
اشتباه تایپی : اثشیس عح
عکس heads up : در گوگل

آیا معنی heads up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )