برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

health and social Security

health and social Security را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
بهداری و بهزیستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی health and social Security مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )