برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1354 100 1

healthy

/ˈhelθi/ /ˈhelθi/

معنی: سرحال، تندرست، خوش بنیه، سالم، سلامت
معانی دیگر: برومند، تندرستی بخش، سلامتی بخش، خوب (برای سلامتی)، حاکی از تندرستی، (اخلاقا) سالم، بهساز، نیکساز، پررونق، شکوفا، پویا، زیاد، پرزور، زورمند

بررسی کلمه healthy

صفت ( adjective )
حالات: healthier, healthiest
مشتقات: healthily (adv.), healthiness (n.)
(1) تعریف: being free from illness; sound.
مترادف: hale, healthful, sound, well
متضاد: ailing, bad, delicate, ill, infirm, sick, unhealthy
مشابه: able-bodied, fit, hearty, normal, robust, vigorous, whole

- She suffered from frequent illness as a child, but she's been healthy as an adult.
[ترجمه ترگمان] او از بیماری مزمن به عنوان یک کودک رنج می‌برد، اما او به عنوان یک بزرگ‌سال سالم بوده‌است
[ترجمه گوگل] او از بیماری مکرر به عنوان یک کودک رنج می برد، اما او به عنوان یک بزرگسال بالغ شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: relating to good mental and physical condition.
مترادف: salutary
متضاد: unhealthy, unwholesome
مشابه: healthful, hearty, right, robust, salubrious, wholesome

- He's trying to adopt a healthy way of life these days.
[ترجمه ترگمان] او در تلاش است تا این روزها روش زندگی سالمی داشته باشد
[ترجمه گوگل] او در حال تلاش برای به وجود آوردن راه سالم زندگی این روزها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه healthy در جمله های نمونه

1. healthy competition in a free economy
(مجازی) رقابت سالم در یک اقتصاد آزاد

2. healthy entertainments for children
تفریحات سالم برای کودکان

3. healthy trees yield healthy fruit
درخت سالم میوه‌ی سالم می‌دهد.

4. a healthy appetite
اشتهای سالم

5. a healthy book publishnig business
موسسه‌ی انتشاراتی پر رونق

6. a healthy economy
اقتصاد سالم

7. a healthy man
مرد تندرست

8. a healthy push
فشار زورمندانه

9. the healthy color in his cheeks
رنگ حاکی از سلامتی گونه‌های او

10. the healthy developement of children
رشد سالم کودکان

11. he was healthy in mind and person
او از نظر فکری و بدنی سالم بود.

12. the country's healthy economy
اقتصاد شکوفای کشور

13. to become healthy
تندرست شدن

14. to stay healthy
سالم ماندن

...

مترادف healthy

سرحال (صفت)
game , peppy , slashing , vivid , merry , gay , trig , blithesome , pert , healthy , cheery , wholesome , sprightly , well-disposed , sprightful , wide-awake
تندرست (صفت)
fit , well , bouncing , healthy , buxom , healthful , lusty
خوش بنیه (صفت)
sturdy , strong , robust , healthy , wholesome , hale , strapping , lusty
سالم (صفت)
well , valid , whole , sound , healthy , wholesome , healthful , lucid , salubrious , hale , intact , safe and sound , in good condition , sane
سلامت (صفت)
healthy , wholesome , healthful , safe and sound , healthsome

معنی healthy در دیکشنری تخصصی

healthy
[بهداشت] تندرست - سالم
[پلیمر] سنگ مرمر سالم

معنی کلمه healthy به انگلیسی

healthy
• well, not sick, sound, in good health
• a healthy person is well and not suffering from any illness.
• if a feature or quality that you have is healthy, it shows that you are well.
• something that is healthy is good for you and likely to make you fit and strong.
• a healthy organization or system is successful.
• a healthy amount of something is a large amount that shows success.
• if you have a healthy attitude about something, you show good sense.

healthy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m.m
سلامتی
😀مریم
سالم
مثال:she's a normal ,healthy child
اوبچه ای سالم و طبیعی است
jhk
ارام راه رفتن مثل ادم های چاق
شهاب
مفید
it can be healthy (فلان کار) میتونه مفید باشه
ALIREZA
سالم، سلامتی
مثال:the best way to stay healthy
بهترین راه برای توقف سلامتی
tinabailari
سالم
older women have less chance of having healthy babies
خانم های مسن تر شانس کمتری برای داشتن فرزندان سالم دارند🚏
پریا
تندرستی
آیلین بلوری
سلامتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی healthy
کلمه : healthy
املای فارسی : هیلتهی
اشتباه تایپی : اثشمفاغ
عکس healthy : در گوگل

آیا معنی healthy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )