برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1277 100 1

heartwood

/ˈhɑːrˌtwʊd/ /ˈhɑːtwʊd/

مغز چوب، مغز درخت، چوب مرکزی (duramen هم می گویند)

بررسی کلمه heartwood

اسم ( noun )
• : تعریف: the center part or past growth of a tree, usu. darker and harder than recent outer growth or sapwood.

واژه heartwood در جمله های نمونه

1. Heartwood(duramen) The hard central region of a tree trunk made up of xylem vessels that are no longer involved in water transport.
[ترجمه ترگمان]Heartwood (duramen): ناحیه سخت مرکزی تنه درختی که از تنه چوبی ساخته شده‌است که دیگر در حمل و نقل آب دخیل نیستند
[ترجمه گوگل]Heartwood (duramen) منطقه مرکزی سختی یک درخت درختی است که از کشتیهای xylem تشکیل شده که دیگر در حمل و نقل آب دخیل نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The library has a locally sourced Welsh Heartwood reception desk.
[ترجمه ترگمان]این کتابخانه دارای یک میز پذیرش Heartwood محلی است
[ترجمه گوگل]این کتابخانه دارای یک میز پذیرش محلی قله Heartwood ولز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Heartwood is the mature wood, which is often darker, extending from the sapwood to the pith.
[ترجمه ترگمان]Heartwood چوب mature است که اغلب تیره‌تر است و از the تا مغز گسترش می‌یابد
[ترجمه گوگل]Heartwood چوب بالغ است، که اغلب تیره تر است، گسترش می یابد از تخته سنگ به چوب صخره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The heartwood yields a red dye. Seed can be used for oil extracti ...

معنی کلمه heartwood به انگلیسی

heartwood
• hard wood at the center of a tree

heartwood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضانجفی
درون چوب
گلی افجه
درون چوب درخت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heartwood
کلمه : heartwood
املای فارسی : هیرتوود
اشتباه تایپی : اثشقفصخخی
عکس heartwood : در گوگل

آیا معنی heartwood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )