برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

heave a sigh

heave a sigh را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

elahe
آه کشیدن
عباس نعمتی فر
یک نفس عمیق کشیدن، (در اثر ناراحتی یا آسودگی یا موفقیت یا ... یک دم آهسته و سپس یک) بازدم عمیق انجام دادن
Rebecca heaved a sigh of relief.
Rose heaved a sigh of relief at her luck.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی heave a sigh مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )