برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

help oneself to


1- (خوراک) برداشتن، برای خود غذا کشیدن 2- بدون اجازه برداشتن، دزدیدن، بلند کردن

help oneself to را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی help oneself to
کلمه : help oneself to
املای فارسی : هلپ انسلف تو
اشتباه تایپی : اثمح خدثسثمب فخ
عکس help oneself to : در گوگل

آیا معنی help oneself to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )