برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

high life


زندگی شیک و پر تجمل، زندگی پر ریخت و پاش

واژه high life در جمله های نمونه

1. Japanese people have a very high life expectancy.
[ترجمه ترگمان]مردم ژاپن امید به زندگی بسیار بالایی دارند
[ترجمه گوگل]مردم ژاپنی امید به زندگی بسیار بالا دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It looked like the high life, but it was life on borrowed time.
[ترجمه ترگمان]شبیه زندگی بلند بود، اما وقت گرفتن زمان بود
[ترجمه گوگل]به نظر می رسید که زندگی عالی است، اما زندگی در زمان قرض گرفته شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She enjoyed the high life.
[ترجمه ترگمان]از زندگی high لذت می‌برد
[ترجمه گوگل]او از زندگی عالی لذت برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As in Shakespeare, there are scenes of high life and scenes of low life.
[ترجمه ترگمان]همانطور که در آثار شکسپیر، صحنه‌هایی از زندگی و زندگی بسیار پایین وجود دارد
[ترجمه گوگل]همانطور که در شکسپیر وجود دارد صحنه های زندگی بالا و صحنه های زندگی کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه high life به انگلیسی

high life
• the high life is an exciting and luxurious way of living involving a great deal of entertainment, going to parties, and eating good food.

high life را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
زندگي شيك جذاب
shiva_sisi‌
زندگی تجملاتی،زندگی که ریخت و پاش زیادی دارد، زندگی پر دردسر،زندگی که بیشتر پولدار ها تشکیل میدهند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی high life
کلمه : high life
املای فارسی : های لایف
اشتباه تایپی : اهلا مهبث
عکس high life : در گوگل

آیا معنی high life مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )