برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

high tech


(مخفف : high-technology) تکنولوژی پیچیده،تکنولوژی پیشرفته،تکنولوژی سطح بالا، وابسته به طرح‌ها و ابزار فلزی شیک و پیشرفته

بررسی کلمه high tech

اسم ( noun )
(1) تعریف: see high technology.
متضاد: crude

(2) تعریف: a style of design, esp. interior design, or a type of material that suggests modern industry by being metallic or plastic, having simple utilitarian lines, or the like.

واژه high tech در جمله های نمونه

1. The economy is in the upswing which makes high tech services in more demand too.
[ترجمه ترگمان]اقتصاد در حال افزایش است که خدمات فن‌آوری بالا را نیز افزایش می‌دهد
[ترجمه گوگل]اقتصاد در حال افزایش است که خدمات فن آوری های پیشرفته را در تقاضای بیشتر نیز افزایش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You overvalued the high tech of that product.
[ترجمه ترگمان]شما از تکنولوژی برتر این محصول استفاده می‌کنید
[ترجمه گوگل]شما فن آوری های بالا این محصول را بیش از حد ارزیابی کردید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This high tech tent is the latest in mobile medical hardware, which could help save lives.
[ترجمه ترگمان]این چادر با تکنولوژی برتر آخرین سخت‌افزار پزشکی همراه است که می‌تواند به نجات زندگی کمک کند
[ترجمه گوگل]این چادر با تکنولوژی بالا آخرین سخت افزار پزشکی تلفن همراه است که می تواند به نجات جان افراد کمک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All high tech and computers and whatnot. Yours truly won't be moving to the new premises.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی high tech در دیکشنری تخصصی

[صنعت] فرافن، تکنولوژی پیشرفته ، فناوری مدرن، فراتر از تکنولوژی

معنی کلمه high tech به انگلیسی

high tech
• advanced technology, modern technology
high tech plant
• factory in which high-tech equipment is produced

high tech را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amin
high technology
Miss
تکنولوژی پیشرفته
گلی افجه
تکنولوژی برتر
تکنولوژی پیشرفته , سطح بالا
محدثه فرومدی
پرفن‌آور (در برابر low-tech : کم‌فن‌آور)
آرمان
فناوری روز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی high tech
کلمه : high tech
املای فارسی : های تکه
اشتباه تایپی : اهلا فثزا
عکس high tech : در گوگل

آیا معنی high tech مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )