برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1278 100 1

higher up

/ˈhaɪərˈəp/ /ˈhaɪərʌp/

(عامیانه) مقامات بالاتر، بلند پایه، ارشد، رئیس، برتر، عضو ارشد

بررسی کلمه higher up

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) someone who occupies an authoritative or relatively high position, as in a business or association.
مشابه: superior

واژه higher up در جمله های نمونه

1. Vegetation becomes sparse higher up the mountains.
[ترجمه ترگمان]پوشش گیاهی بسیار بالاتر از کوه‌ها می‌شود
[ترجمه گوگل]گیاه کوچکتر به کوه ها می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The higher up the social scale they are, the more the men have to lose.
[ترجمه ترگمان]هرچه مقیاس اجتماعی بالاتر باشد، افراد بیشتری باید از دست بدهند
[ترجمه گوگل]بالاتر از مقیاس اجتماعی آنها، بیشتر مردان باید از دست بدهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There were some fish-hooks attached to the cord higher up, tiny little fish-hooks.
[ترجمه ترگمان]چند تا قلاب ماهی که به سیم آویخته شده بود، قلاب ماهی کوچک کوچک
[ترجمه گوگل]بعضی از ماهیگیرها به بالای بند ناف متصل شده بودند، کوچک کوچک قلاب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Breathing became more difficult as we got higher up the mountain.
[ترجمه ترگمان]همچنان که از بالای کوه بالا می‌رفتیم، نفس کشیدن دشوارتر می‌شد
[ترجمه گوگل]وقتی کوه بالا می رود، تنفس سخت تر می شود
[ترجمه شما ...

higher up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
بالاتر
in or to a place that is higher

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی higher up
کلمه : higher up
املای فارسی : هیقر آاپ
اشتباه تایپی : اهلاثق عح
عکس higher up : در گوگل

آیا معنی higher up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )