برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

hipness

hipness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینا مهرآذر
(Merriam Webster) Synonyms for hipness:
cool, coolness
fashionableness
hip, hipsterism
modishness
stylishness
trendiness
voguishness

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hipness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )