برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
hit - up

hit up

hit up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرین جان
1.درخواست کردن از کسی 2.با کسی تماس گرفتن3.جایی رفتن یا کاری انجام دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hit up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )