برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1291 100 1

hoarding

/ˈhɔːrdɪŋ/ /ˈhɔːdɪŋ/

معنی: انباشتن، جمع اوری، احتکار، دیوار موقتی
معانی دیگر: (انگلیس)، نرده ی موقت

بررسی کلمه hoarding

اسم ( noun )
(1) تعریف: the action of accumulating and saving money or goods as provision against future need, especially in a secretive and guarded fashion.

(2) تعریف: (pl.) the things so accumulated.

واژه hoarding در جمله های نمونه

1. hoarding is illegal
احتکار غیرقانونی است.

2. During the siege people began hoarding food and supplies.
[ترجمه ترگمان]مردم در طی محاصره شروع به احتکار غذا و تدارکات کردند
[ترجمه گوگل]مردم در محاصره مواد غذایی و مواد غذایی را ذخیره کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Consumer hoarding of limited goods, such as gasoline and paper, is creating shortages in stores.
[ترجمه ترگمان]احتکار کنندگان کالاهای محدود مانند بنزین و کاغذ، کمبود در انبارها را به وجود می‌آورد
[ترجمه گوگل]ذخیره سازی کالاهای محدود از قبیل بنزین و کاغذ، کمبود در فروشگاه ها را ایجاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. People found hoarding during the famine were punished.
[ترجمه مهرداد] افرادی که حین قحطی احتکار میکردند، مجازات شدند.|
[ترجمه ترگمان]مردم احتکار کردند که قحطی جریمه شده‌است
[ترجمه گوگل]افرادی که در طول قحطی نگهداری می شدند، مجازات شدند
...

مترادف hoarding

انباشتن (اسم)
hoarding
جمع اوری (اسم)
accumulation , cumulation , muster , collection , hoarding , assemblage
احتکار (اسم)
hoard , hoarding , speculation
دیوار موقتی (اسم)
hoarding

معنی hoarding در دیکشنری تخصصی

hoarding
[حقوق] احتکار، جنس یا مال احتکار شده
[کامپیوتر] انباشت نام حوزه - عمل ثبت نام اسامی حوزه های چندگانه که برخی از آنها بدون استفاده می ماند. این عمل به منظور جلوگیری از استفاده از این اسامی توسط رقبا انجام می شود.

معنی کلمه hoarding به انگلیسی

hoarding
• billboard (british usage); temporary tall fence made of boards enclosing a construction site; fence made of hurdles; temporary balcony made of wood that is hung from the upper walls from which missiles could be dropped
• a hoarding is a large board used for advertising which stands at the side of a road.

hoarding را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
بیلبوردهای بزرگی که روی دیوار نصب می شوند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hoarding
کلمه : hoarding
املای فارسی : هردینگ
اشتباه تایپی : اخشقیهدل
عکس hoarding : در گوگل

آیا معنی hoarding مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )