برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1326 100 1

hocus pocus

/ˈhokəsˈpokəs/ /hocusˈpokəs/

(واژه های بی معنی که تردستان و جادوگران بکار می برند) اجی مجی، شعبده بازی، تردستی، نیرنگ بازی، حقه بازی، (حرف یا حرکات انحراف انگیز برای بدست آوردن فرصت جهت شعبده بازی یا کلاه برداری) گول زنه، چشم بند، غافل ساز، کلاه برداری، تقلب، نادرستی، دغلی، ورود حقه بازی، چیزبی معنی، مهمل، چیز گمراه کننده، معضل

بررسی کلمه hocus pocus

اسم ( noun )
(1) تعریف: meaningless or nonsensical words or phrases repeated by magicians.
مشابه: abracadabra, magic, mumbo jumbo

(2) تعریف: nonsense or trickery intended to deceive; mystification.
مشابه: deception

معنی کلمه hocus pocus به انگلیسی

hocus pocus
• meaningless words used as a formula by conjurers; sleight of hand, trickery
• hocus-pocus is something that is done or said in order to trick or confuse someone; used showing disapproval.

hocus pocus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سایه مهاجر
تردستی،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hocus pocus
کلمه : hocus pocus
املای فارسی : هکوس پکوس
اشتباه تایپی : اخزعس حخزعس
عکس hocus pocus : در گوگل

آیا معنی hocus pocus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )