برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

hold water


1- آب داشتن، آب در خود نگاه داشتن 2- منطقی بودن، با واقعیات جور درآمدن

بررسی کلمه hold water

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to be logical, believable, or valid.
مشابه: cohere, hold

- Your theory doesn't hold water.
[ترجمه saeed] نظریه تو با عقل جور در نمی آید.
|
[ترجمه ترگمان] نظریه تو آب نیست
[ترجمه گوگل] نظریه شما آب را حفظ نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه hold water در جمله های نمونه

1. Her alibi just didn't hold water.
[ترجمه ترگمان]عذرش موجه نبود
[ترجمه گوگل]آلبیع او فقط آب را نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Your story just doesn't hold water.
[ترجمه ترگمان]داستانت فقط آب نگه نمی داره
[ترجمه گوگل]داستان شما فقط آب را حفظ نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This argument, however, does not hold water.
[ترجمه ترگمان]با این حال، این بحث آب را حفظ نمی‌کند
[ترجمه گوگل]این استدلال، با این حال، آب را حفظ نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This argument simply cannot hold water in Europe.
[ترجمه ترگمان]این استدلال به سادگی نمی‌تواند در اروپا آب داشته باشد
[ترجمه گوگل]این استدلال صرفا نمی تواند آب را در اروپا نگه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. His account of events ...

معنی کلمه hold water به انگلیسی

hold water
• prove sound or valid, stand up to criticism, seem logical and consistent
this claim won't hold water
• there is no substance to the claim, the claim will be rejected because it has no basis

hold water را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

saeed
منطقی بودن، با عقل جور در آمدن
مجتبی
اعتبارداشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hold water
کلمه : hold water
املای فارسی : هلد واتر
اشتباه تایپی : اخمی صشفثق
عکس hold water : در گوگل

آیا معنی hold water مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )