برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

holiday entitlement

holiday entitlement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین اسماعیلی زاد
مرخصی استحقاقی
مثال:
Thirty days' holiday entitlement : سی روز مرخصی استحقاقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی holiday entitlement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )