برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

home cooked

بررسی کلمه home cooked

صفت ( adjective )
• : تعریف: prepared and cooked at home.

- She would always rather have a home-cooked meal than go to a restaurant.
[ترجمه ترگمان] او همیشه ترجیح می‌داد یک غذای خانگی داشته باشد تا به رستوران
[ترجمه گوگل] او همیشه یک وعده غذای خانگی را دوست دارد تا به رستوران برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

home cooked را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
غذای خانگی
غذایی که در خانه پخته شده (در مقابل غذای خریداری شده از رستوران)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی home cooked مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )