برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

homicide

/ˈhɑːməˌsaɪd/ /ˈhɒmɪsaɪd/

معنی: قتل، ادمکشی
معانی دیگر: آدمکشی، قتل نفس

بررسی کلمه homicide

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of killing another person; murder.
مشابه: murder

- Now that the shooting victim has died, the suspect is accused of homicide.
[ترجمه ترگمان] اکنون که قربانی تیراندازی کشته شده‌است، این مظنون به قتل متهم شده‌است
[ترجمه گوگل] حالا که قربانی تیراندازی فوت کرده است، مظنون به قتل متهم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a person who has killed another person; murderer.
مشابه: butcher

واژه homicide در جمله های نمونه

1. The police were baffled as to who was responsible for the homicide.
پلیس در مورد اینکه چه کسی مسئول قتل بود گیج شد

2. It took a crafty person to get away with that homicide.
یک شخص حیله گر را می خواست که بتواند از آن قتل، فرار کند

3. News of the homicide quickly circulated through our vicinity.
خبر آدم کشی، به سرعت در سرتا سر اطراف ما پخش شد

4. justifiable homicide
(حقوق) قتل قابل توجیه

5. the homicide was captured
آدمکش را دستگیر کردند.

6. vehicular homicide
آدمکشی توسط اتومبیل (تصادف منجر به مرگ)

7. vehicular homicide
قتل در حین رانندگی

8. The jury returned a verdict of justifiable homicide.
[ترجمه ترگمان]هیات‌منصفه، یه رای از قتل موجه رو پس داده
[ترجمه گوگل]هیئت منصفه حکم اعدام توجیه پذیر را داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He was indicted for vehicular homicide in 198
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۹۸ به جرم وسایل نقلیه تحت تعقیب بود
[ترجمه گوگل]او در سال 198 به اتهام قتل ناشی از حمل و نقل محکوم ش ...

مترادف homicide

قتل (اسم)
murder , assassination , thuggery , thuggee , killing , homicide , foul play
ادمکشی (اسم)
butchery , murder , thuggery , thuggee , homicide , foul play , manslaughter

معنی homicide در دیکشنری تخصصی

homicide
[بهداشت] آدمکشی

معنی کلمه homicide به انگلیسی

homicide
• murder, killing of a human being
• homicide is the crime of murder; used in american english.
justifiable homicide
• killing that is considered to be lawful (such as if committed as self-defense or as the only way to prevent a crime)
• justifiable homicide is an act of killing someone which is considered to be excusable or lawful, for example if you kill someone in self-defence; a legal term.

homicide را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Meisam.Fathi
قتل_جنایت
امین جهانگرد
homi=human
cide= the act of killing
قتل
فرقش با murder اینه که murder همیشه غیر قانونیه ولی homicide ممکنه قانونی باشه مث دفاع از خود و ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی homicide
کلمه : homicide
املای فارسی : همیکید
اشتباه تایپی : اخئهزهیث
عکس homicide : در گوگل

آیا معنی homicide مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )